Представителство във Виена, Австрия - Евгений Деянов