Нашият екип от суперпрофесионалисти по покупко-продажби и наеми на имоти в цялата страна и чужбина (страница 3)

127 сътрудници и мениджъри

Страницa 3 от 5

Офис Източни, София (LUXIMMO)
Юлиана Димитрова
Консултант / Офис Източни, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • y.dimitrova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 116
Михаела Спасова
Консултант / Офис Източни, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.spassova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 116
Филип Беличенов
Консултант / Офис Източни, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • f.belichenov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Испански
 • гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 116
Милен Гугучев
Консултант / Офис Източни, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.guguchev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 116
Стоян Пейчинов
Консултант / Офис Източни, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.peychinov..покажи e-mail
 • гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 116
Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
Орлин Орестов
Директор на офис / Партньор / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • o.orestov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Красимир Георгиев
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • k.georgiev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Сърбохърватски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Добринка Николова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • d.nikolova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Петя Трендафилова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • p.trendafilova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Мария Трендафилова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.trendafilova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
Лъчезар Георгиев
Директор на офис / Партньор / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • l.georgiev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Стефка Славчева
Директор на офис / Партньор / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.slavcheva..покажи e-mail
 • Български
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Росица Петкова
Консултант / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • r.petkova..покажи e-mail
 • Български
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Преслав Николов
Консултант / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • p.nikolov..покажи e-mail
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Веселин Стефанов
Консултант / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • v.stefanov..покажи e-mail
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Евгени Ангелов
Консултант / Офис Южен парк, София (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • e.angelov..покажи e-mail
 • гр. София 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски 121
Главен офис STONEHARD, София
Иван Лардев
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • i.lardev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Кристина Георгиева
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • ch.georgieva..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Росен Лазаров
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • r.lazarov..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Офис Пловдив (LUXIMMO)
Илияна Руменова
Регионален мениджър / Офис Пловдив (LUXIMMO)
 • 0887 18...покажи номер
 • 032 333...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • rumenova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Пловдив 4000, бизнес-сграда "Level Center" (срещу площад Съединение), бул. "6-ти септември" 144А, ет. 4, офис 6
Полина Костадинова
Консултант / Офис Пловдив (LUXIMMO)
 • 0887 21...покажи номер
 • 032 333...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • p.kostadinova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Пловдив 4000, бизнес-сграда "Level Center" (срещу площад Съединение), бул. "6-ти септември" 144А, ет. 4, офис 6
Иван Гешев
Консултант / Офис Пловдив (LUXIMMO)
 • 0887 40...покажи номер
 • 032 330...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • i.geshev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Пловдив 4000, бизнес-сграда "Level Center" (срещу площад Съединение), бул. "6-ти септември" 144А, ет. 4, офис 6
Офис Мария Луиза, Варна
Станимира Петкова
Директор на офис / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.petkova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Евгени Златев
Старши брокер / Съдружник / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • e.zlatev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Сергей Каршаев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.karshaev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Украински
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Никита Георгиев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • n.georgiev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
София Дорийска
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.doriyska..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Михаил Баев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.baev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Мариана Христова
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.hristova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Албена Василева
Редактор / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 79...покажи номер
 • 052 69 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • a.vasileva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Стани част от нашия екип!

Ако си амбициозен професионалист в областта на имотите или търговията, то ние можем ти предложим работа. Стани част от екипа на агенция SUPER ИМОТИ и ще започнеш да градиш собствена професионална кариера в областта на недвижимите имоти в България и чужбина. Ще получиш реална възможност да упражняваш любимата си професия в една от най-динамично развиващите се български компании в областта на недвижимите имоти. При нас имаш шанс да печелиш отличен доход, като същевременно растеш в компанията, съобразно постигнатите професионални успехи.

Изпрати ни своята кандидатура днес!

Ти запази този имот или селекция в списъка "Любими имоти"