Нашият екип от суперпрофесионалисти по покупко-продажби и наеми на имоти в цялата страна и чужбина (страница 3)

114 сътрудници и мениджъри

Страницa 3 от 4

Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
Добринка Николова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • d.nikolova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Петя Трендафилова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • p.trendafilova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Мария Трендафилова
Консултант / Офис Цар Асен, София (PROPERTY.BG)
 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.trendafilova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1000, ул. Цар Асен 35
Главен офис STONEHARD, София
Яна Янчева
Директор по продажбите / Старши консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • y.yancheva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Иван Лардев
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • i.lardev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Кристина Георгиева
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • ch.georgieva..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Росен Лазаров
Консултант / Главен офис STONEHARD, София
 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • r.lazarov..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Представителство в гр. Пловдив
Иван Гешев
Консултант / Представителство в гр. Пловдив
 • 0887 40...покажи номер
 • 032 330...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • i.geshev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Пловдив 4000
Офис Мария Луиза, Варна
Станимира Петкова
Директор на офис / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.petkova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Евгени Златев
Старши брокер / Съдружник / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • e.zlatev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Сергей Каршаев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.karshaev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Украински
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Камен Господинов
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • k.gospodinov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Никита Георгиев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • n.georgiev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Силвия Симеонова
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • ssimeonova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
София Дорийска
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.doriyska..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Михаил Баев
Консултант / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.baev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Албена Василева
Редактор / Офис Мария Луиза, Варна
 • 0882 79...покажи номер
 • 052 69 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.vasileva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 21-21А
Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
Евгени Златев
Съдружник / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • e.zlatev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Гергана Тасева
Директор на офис / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0988 17...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • g.taseva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Силвия Гочева
Старши консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.gocheva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Ангел Соколов
Старши консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.sokolov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Светозар Димитров
Старши консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.dimitrov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Испански
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Юлияна Куртева
Консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • y.kurteva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Красимир Йорданов
Консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • k.yordanov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Аделина Матеева
Консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • a.mateeva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Мартин Стоянов
Консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • m.stoyanov..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Кристиян Леонидов
Консултант / Офис Варненчик, Варна (LUXIMMO)
 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • k.leonidov..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, офис 6/7
Офис Бургас
Христо Вълчев
Регионален мениджър / Офис Бургас
 • 0882 63...покажи номер
 • 056 706...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • h.valchev..покажи e-mail
 • Български, Английски, Немски
 • Търговски и бизнес център "Кирил и Методий", ул. Генерал Скобелев 10, партер, гр. Бургас 8000
Ася Тороманова
Юрисконсулт / Офис Бургас
 • 0883 70...покажи номер
 • 056 706...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.toromanova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • Търговски и бизнес център "Кирил и Методий", ул. Генерал Скобелев 10, партер, гр. Бургас 8000
Чавдара Георгиева
Консултант / Офис Бургас
 • 0882 63...покажи номер
 • 056 70 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • c.georgieva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • Търговски и бизнес център "Кирил и Методий", ул. Генерал Скобелев 10, партер, гр. Бургас 8000
Стани част от нашия екип!

Ако си амбициозен професионалист в областта на имотите или търговията, то ние можем ти предложим работа. Стани част от екипа на агенция SUPER ИМОТИ и ще започнеш да градиш собствена професионална кариера в областта на недвижимите имоти в България и чужбина. Ще получиш реална възможност да упражняваш любимата си професия в една от най-динамично развиващите се български компании в областта на недвижимите имоти. При нас имаш шанс да печелиш отличен доход, като същевременно растеш в компанията, съобразно постигнатите професионални успехи.

Изпрати ни своята кандидатура днес!

Ти запази този имот или селекция в списъка "Любими имоти"