Нашият екип от суперпрофесионалисти по покупко-продажби и наеми на имоти в цялата страна и чужбина

Запознай се с нашия екип! Мениджърите и собствениците на SUPER ИМОТИ работят усилено за изграждане на екип от професионалисти в областта на недвижимите имоти. Ние поставяме изключително високи изисквания пред своите служители. Относно консултантите по имоти, наред с търговските качества и умения, всеки един от тях задължително трябва да притежава висше образование в подходяща насока, висока обща култура, обноски, добро възпитaние и безупречен външен вид. Мотивацията за работа по най-високи световни стандарти и амбиция за постигане на високи професионални успехи имат също решаващо значение за всеки един човек, който желае да стане част от екипа на SUPER ИМОТИ. Високите изисквания, които поставяме пред себе си и нашите сътрудници и брокери е гаранция за най-високо качество на предоставяните от нас посреднически услуги по покупко-продажба на имоти и максимална степен на удовлетвореност сред нашите клиенти. Всичко това означава устойчив бизнес през годините и постоянен растеж за нашата компания.

87 сътрудници и мениджъри

Страницa 1 от 3

SUPER ИМОТИ — Главен офис
Никола Стоянов
Основател и главен акционер / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 0700 70...покажи номер
 • stoyanov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Сърбохърватски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Наталия Стойнева
Асистент клиенти / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 0700 70...покажи номер
 • 02 44 7...покажи номер
 • 0884 63...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • natalia..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Ева Джибина
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 02 454 ...покажи номер
 • 02 42 5...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • e.djibina..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Гергана Цанкова
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0988 17...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • g.cankova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Даниела Димитрова
Финансов мениджър / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 0700 70...покажи номер
 • 0883 70...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • daniela..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Красимир Живков
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0988 17...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • k.jivkov..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Венци
Junior IT Consultant / SUPER ИМОТИ — Главен офис
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88...покажи номер
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
SUPER ИМОТИ — офис Варна
Сергей Каршаев
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна
 • 052 813...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.karshaev..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Украински
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Никита Георгиев
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна
 • 052 813...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • n.georgiev..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Камен Господинов
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна
 • 052 813...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • k.gospodinov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
Невена Стоянова
Управляващ директор и акционер / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stoyanova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Испански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Ралица Брънекова-Розенова
Административен директор / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02/9 11...покажи номер
 • 0889 29...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • rozenova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Атанаска Илинчева
Юрист / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0887 00...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.ilincheva..покажи e-mail
 • Английски, Български, Френски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Александър Блажев
Юрист / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0882 42...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • a.blazhev..покажи e-mail
 • Английски, Български, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Никола Чолаков
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 454 ...покажи номер
 • +30 699...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • n.cholakov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Гръцки
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Радина Атанасова
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0988 17...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • r.atanasova..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Снежка Симеонова
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0988 17...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • s.simeonova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Емилия Найденова
Маркетинг Мениджър / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0882 64...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • emilia..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Анна Барбова
Главен редактор / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0882 53...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.barbova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Полски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Стефани Чолакова
Специалист дигитален маркетинг / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0885 17...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stefani..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Ралица Караджова
Мениджър комуникации / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0882 56...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • r.karadzhova..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Елена Христова
Редактор / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0883 42...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • e.hristova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Силвена Илиева
Редактор / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0887 43...покажи номер
 • silvena..покажи e-mail
 • Английски, Български, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Иван Иванов
Асистент директорски екип / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 02 447 ...покажи номер
 • 0888 13...покажи номер
 • 0883 70 ...покажи номер
 • ivan..покажи e-mail
 • Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Ники
Старши програмист / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"
 • 0700 70...покажи номер
 • 0883 70...покажи номер
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
Невена Стоянова
Управляващ директор и акционер / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stoyanova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Испански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Юлия Теофилова
Мениджър офис / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0988 17...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • y.teofilova..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Ивета Тодорова
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • i.todorova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Италиански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Лъчезар Георгиев
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • l.georgiev..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Филип Николов
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0882 63...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • philip.nikolov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Испански, Португалски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Стани част от нашия екип!

Ако си амбициозен професионалист в областта на имотите или търговията, то ние можем ти предложим работа. Стани част от екипа на агенция SUPER ИМОТИ и ще започнеш да градиш собствена професионална кариера в областта на недвижимите имоти в България и чужбина. Ще получиш реална възможност да упражняваш любимата си професия в една от най-динамично развиващите се български компании в областта на недвижимите имоти. При нас имаш шанс да печелиш отличен доход, като същевременно растеш в компанията, съобразно постигнатите професионални успехи.

Изпрати ни своята кандидатура днес!

Ти запази този имот или селекция в списъка "Любими имоти"