ГПР по ипотечните кредити пада до ново рекордно дъно

30.01.2020

Profit.bg

За трети пореден месец лихвите по жилищните кредити за домакинствата, договорени в лева, остават на ниво от 3% - с два базисни пункта над историческото дъно от 2.98%, отчетено през септември 2019 г.

Това показва лихвената статистика на Българската народна банка за месец декември.

Лихвите по ипотеките в евро пък се понижават с 0.21 процентни пункта спрямо предходния месец ноември и падат до ново историческо дъно от 3.26%.

Спрямо декември 2018 г. лихвите по ипотечните кредити в лева се понижават с 0.24 процентни пункта, а в евро – с 0.39 пр. п.

Рекордно нискък през декември е и средният годишен процент на разходите* по левовите ипотечни заеми – 3.32 на сто, като се понижава с 0.04 процентни пункта спрямо ноември и с 0.26 процентни пункта на годишна база.

При евровите ипотеки ГПР се понижава с 0.35 процентни пункта на месечна и с 0.47 пр. п. на годишна база до 3.5%, което също представлява ново рекордно дъно.

В сегмента на потребителските кредити лихвите продължават тенденцията на плавно увеличение, която започна през лятото на 2019 г.

През декември средният лихвен процент по кредитите за потребление в лева бележи ръст от 0.51 процентни пункта спрямо ноември и 0.48 пр. п. спрямо декември 2019 г., като достига 9.03%.

При заемите за потребление в евро лихвите се увеличават с 0.02 пр. п. на месечна база, а на годишна отчитат спад от 0.20 пункта - до 3.65%.

Средният годишен процент на разходите по потребителските кредити в лева през декември 2019 г. е на ниво от 10.96 на сто (с 0.67 процентни пункта по-висок от предходния месец), а по тези в евро достига 4.02 на сто (с 0.12 пр. п. над този за ноември).

При корпоративните кредити лихвите в повечето сегменти намаляват през декември 2019 г.

Средният лихвен процент по заемите в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2018 г. с 0.24 пр.п., до 3.48%, а по тези, договорени в евро – с 0.79 пр.п., до 2.17%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.71 пр.п., до 2.60%, а по тези, договорени в евро – с 0.22 пр.п., до 2.71%.

През декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.30 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.44 пр.п.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.03 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.74 пр.п.

При влоговете на домакинствата през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п., до 0.17%, а по тези в евро – с 0.02 пр.п., до 0.20%.

На месечна база, в сравнение с ноември 2019 г., средният лихвен процент по левовите депозити се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро спада с 0.03 пр.п.

Средният лихвен процент по фирмените депозити с договорен матуритет в левове през декември 2019 г. спада с 0.02 пр.п. на годишна база, до 0.05%, а по тези в евро – с 0.06 пр.п., до -0.04%.

В сравнение с ноември 2019 г., средният лихвен процент по корпоративните левови депозити намалява с 0.04 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п.

* Годишният процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със SUPER ИМОТИ, за да получиш разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Вие премахнахте този имот или селекция от списъка "Любими имоти"