Нашият екип от Super-професионалисти по покупко-продажби и наеми на имоти в цялата страна

Запознай се с нашия екип! Мениджърите и собствениците на SUPER ИМОТИ работят усилено за изграждане на екип от професионалисти в областта на недвижимите имоти. Ние поставяме изключително високи изисквания пред своите служители. Относно консултантите по имоти, наред с търговските качества и умения, всеки един от тях задължително трябва да притежава висше образование в подходяща насока, висока обща култура, обноски, добро възпитaние и безупречен външен вид. Мотивацията за работа по най-високи световни стандарти и амбиция за постигане на високи професионални успехи имат също решаващо значение за всеки един човек, който желае да стане част от екипа на SUPER ИМОТИ. Високите изисквания, които поставяме пред себе си и нашите сътрудници и брокери е гаранция за най-високо качество на предоставяните от нас посреднически услуги по покупко-продажба на имоти и максимална степен на удовлетвореност сред нашите клиенти. Всичко това означава устойчив бизнес през годините и постоянен растеж за нашата компания.

81 сътрудници и мениджъри

Страницa 1 от 3

SUPER ИМОТИ — Главен офис

Никола Стоянов
Основател и собственик / SUPER ИМОТИ — Главен офис

 • 02 40 4...покажи номер
 • stoyanov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Сърбохърватски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Наталия Стойнева
Асистент клиенти / SUPER ИМОТИ — Главен офис

 • 0884 63...покажи номер
 • 0700 70...покажи номер
 • 02 44 7...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • natalia..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Ева Джибина
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис

 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • 02 42 5...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • e.djibina..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Гергана Цанкова
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис

 • 0988 17...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • g.cankova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5
Йоана Донковска
Консултант / SUPER ИМОТИ — Главен офис

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • y.donkovska..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 5

SUPER ИМОТИ — офис Варна

Андрей Володин
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна

 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • ‎...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.volodin..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Сергей Каршаев
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна

 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.karshaev..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Украински
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Бисер Календаров
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна

 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • b.kalendarov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А
Камен Господинов
Консултант / SUPER ИМОТИ — офис Варна

 • 0882 63...покажи номер
 • 052 813...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • k.gospodinov..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21-21А

Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

Невена Стоянова
Управляващ директор / Съдружник / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stoyanova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Испански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Атанаска Илинчева
Юрист / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0887 00...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.ilincheva..покажи e-mail
 • Английски, Български, Френски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Александър Блажев
Юрист / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 42...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.blazhev..покажи e-mail
 • Английски, Български, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Никола Чолаков
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • +30 699...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • n.cholakov..покажи e-mail
 • nik.c ...покажи skype
 • Английски, Български, Гръцки
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Юлия Лопатникова
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • y.lopatnikova..покажи e-mail
 • Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Радина Атанасова
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • +359 98...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • r.atanasova..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Емилия Найденова
Маркетинг Мениджър / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 64...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • emilia..покажи e-mail
 • Английски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Анна Барбова
Главен редактор / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 53...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • a.barbova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Полски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Стефани Чолакова
Специалист дигитален маркетинг / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0885 17...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stefani..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Теодора Каменова
Директор човешки ресурси / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0889 20...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • teodora..покажи e-mail
 • Английски, Български, Руски, Сърбохърватски, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Ралица Караджова
Мениджър комуникации / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0882 56...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • r.karadzhova..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1
Иван Иванов
Асистент директорски екип / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Якубица 19"

 • 0888 13...покажи номер
 • 02 9 11...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • ivan..покажи e-mail
 • Български, Руски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 19, ет. 1

Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

Невена Стоянова
Управляващ директор / Съдружник / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • stoyanova..покажи e-mail
 • Английски, Български, Испански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Ивета Тодорова
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • i.todorova..покажи e-mail
 • todoro ...покажи skype
 • Английски, Български, Италиански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Лъчезар Георгиев
Старши консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • l.georgiev..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Филип Николов
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • ph.nikolov..покажи e-mail
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Стефка Славчева
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • s.slavcheva..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Михаела Донковска
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • m.donkovska..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Английски, Български, Сърбохърватски, Италиански
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Юлита Гърбева
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • y.garbeva..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Ирена Милянкова
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • 0882 63...покажи номер
 • 02 454 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • i.milyankova..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Английски, Български, Немски
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец
Любин Чаков
Консултант / Партньорски офис Luximmo Finest Estates — "Вишнева"

 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • 0883 88 ...покажи номер
 • l.chakov..покажи e-mail
 • luxi ...покажи skype
 • Английски, Български
 • гр. София 1164, ул. Якубица 23, партер, кв. Лозенец

Стани част от нашия екип!

Ако си амбициозен професионалист в областта на имотите или търговията, то ние можем ти предложим работа. Стани част от екипа на агенция SUPER ИМОТИ и ще започнеш да градиш собствена професионална кариера в областта на недвижимите имоти в България и чужбина. Ще получиш реална възможност да упражняваш любимата си професия в една от най-динамично развиващите се български компании в областта на недвижимите имоти. При нас имаш шанс да печелиш отличен доход, като същевременно растеш в компанията, съобразно постигнатите професионални успехи.

Изпрати ни своята кандидатура днес!

Ти запази този имот или селекция в списъка "Любими имоти"